| | |
A | A | A
Informacje szczegółowe o przetargu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP.CO-31/2018
Tytuł System komunikacji VoIP
Data publikacji 28-08-2018
Termin składania ofert/wniosków 19-11-2018 13:00
Termin otwarcia ofert/wniosków 19-11-2018 13:10
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-08-28
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-08-28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki siwz
2018-08-28
Załączniki swiz
Inne informacje
2018-08-28
Załączniki do ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-09-18
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana w dn. 18.09.2018 r.
Inne informacje
2018-09-18
Informacja o zmianach w ogłoszeniu z dn. 18.09.2018 r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-09-27
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana w dn. 27.09.2018 r.
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-09-27
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania z dn. 27.09.2018 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-09-27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach z dn. 27.09.2018 r.
Załączniki siwz
2018-09-27
Załączniki swiz po zmianach z dn. 27.09.2018 r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-10-17
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 17.10.2018 r.
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-10-17
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania z dn. 17.10.2018 r.
Załączniki siwz
2018-10-17
Załącznik nr 8 do wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-04-30
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania z dnia 30.04.2019
Załączniki siwz
2019-04-30
Załączniki swiz po zmianach z dnia 30.04.2019
Inne informacje
2019-08-20
Informacja z otwarcia ofert

Informacja o publikacji dokumentu

Data wytworzenia: 28-08-2018
Osoba odpowiedzialna: Anna Szumańska-Kurant
Data publikacji: 28-08-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szumańska-Kurant
Data ostatniej modyfikacji: 20-08-2019
Osoba modyfikująca: Joanna Kaliniec