| | |
A | A | A
Informacje szczegółowe o przetargu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP.CO-19/2019
Tytuł Wynajem długoterminowy dwóch samochodów typu busów.
Data publikacji 14-08-2019
Termin składania ofert/wniosków 30-08-2019 13:00
Termin otwarcia ofert/wniosków 30-08-2019 13:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-08-14
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-08-14
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki siwz
2019-08-14
Załączniki swiz
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-08-23
Treść pytań wraz z odpowiedziami.
Inne informacje
2019-08-30
Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o publikacji dokumentu

Data wytworzenia: 14-08-2019
Osoba odpowiedzialna: Patrycja Wszendyrówny-Korzynek
Data publikacji: 14-08-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Patrycja Wszendyrówny
Data ostatniej modyfikacji: 30-08-2019
Osoba modyfikująca: Patrycja Wszendyrówny