| | |
A | A | A
Informacje szczegółowe o przetargu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP.CO-2/2020
Tytuł Konserwacja urządzeń przeciwpożarowych.
Data publikacji 12-02-2020
Termin składania ofert/wniosków 26-02-2020 13:00
Termin otwarcia ofert/wniosków 26-02-2020 13:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-02-12
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.CO-2/2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-02-12
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZP.CO-2/2020
Załączniki siwz
2020-02-12
Załączniki swiz ZP.CO-2/2020
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-02-17
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.02.2020
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-02-17
Odpowiedzi na pytania i informacja o zmianach SIWZ z dnia 17.02.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-02-17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach z dnia 17.02.2020
Załączniki siwz
2020-02-17
Załączniki swiz po zmianach z dnia 17.02.2020
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-02-20
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.02.2020
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-02-20
Odpowiedzi na pytania i informacja o zmianach SIWZ z dnia 20.02.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-02-20
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach z dnia 20.02.2020
Załączniki siwz
2020-02-20
Załączniki swiz po zmianach z dnia 20.02.2020
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-02-24
Informacja w zakresie odpowiedzi na pytania z dnia 24.02.2020
Inne informacje
2020-02-26
Informacja z otwarcia ofert ZP.CO-2/2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-03-16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-03-17
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części V

Informacja o publikacji dokumentu

Data wytworzenia: 12-02-2020
Osoba odpowiedzialna: Aneta Jędrzejczyk
Data publikacji: 12-02-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Aneta Jędrzejczyk
Data ostatniej modyfikacji: 17-03-2020
Osoba modyfikująca: Aneta Jędrzejczyk