| | |
A | A | A
Informacje szczegółowe o przetargu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP.CO-11/2020
Tytuł Dostawa oleju opałowego
Data publikacji 14-08-2020
Termin składania ofert/wniosków 16-09-2020 14:00
Termin otwarcia ofert/wniosków 16-09-2020 14:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-08-14
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-08-14
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki siwz
2020-08-14
Załączniki swiz
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-08-20
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Modyfikacja siwz
2020-08-20
Modyfikacja swiz
Załączniki siwz
2020-08-20
Załącznik nr 1 po zmianach z dn. 20.08.2020 r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-08-26
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.08.2020 r.
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-08-26
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania z dn. 26.08.2020 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-08-26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach z dn. 26.08.2020 r.
Załączniki siwz
2020-08-26
Załączniki swiz po zmianach z dn. 26.08.2020 r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-09-08
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 8.09.2020 r.
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-09-08
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania z dn. 8.09.2020 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-09-08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach z dn. 8.09.2020 r.
Załączniki siwz
2020-09-08
Załączniki swiz po zmianach z dn. 8.09.2020 r.
Inne informacje
2020-09-17
Infomacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-10-12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II i III
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-10-14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I

Informacja o publikacji dokumentu

Data wytworzenia: 14-08-2020
Osoba odpowiedzialna: Anna Szumańska-Kurant
Data publikacji: 14-08-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szumańska-Kurant
Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2020
Osoba modyfikująca: Anna Szumańska-Kurant