| | |
A | A | A
Informacje szczegółowe o przetargu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP.CO-22/2020
Tytuł Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru ksero i teczek preszpanowych.
Data publikacji 23-09-2020
Termin składania ofert/wniosków 09-10-2020 14:00
Termin otwarcia ofert/wniosków 09-10-2020 15:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-09-23
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.CO-22/2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-09-23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZP.CO-22/2020
Załączniki siwz
2020-09-23
Załączniki swiz ZP.CO-22/2020
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-09-30
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania z dn. 30.09.2020
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-10-02
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 02.10.2020 Zp.CO-22/2020
Zmiana terminu składania ofert
2020-10-02
Zmiana terminu składania ofert z dn. 02.10.2020 Zp.CO-22/2020
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-10-06
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 06.10.2020 Zp.CO-22/2020
Inne informacje
2020-10-06
Zmiany do SIWZ - pytania wraz z odpowiedziami i zmiana terminu składania ofert z dn. 06.10.2020 Zp.CO-22/2020
Załączniki siwz
2020-10-06
Zał. nr 4 do SIWZ OPZ CZĘŚĆ I ZMIENIONY z dn. 06.10.2020 ZP.CO-22_2020
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-10-07
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania z dn. 07.10.2020
Inne informacje
2020-10-09
infoamcja z otwarcia ofert w dn. 09.10.2020 Zp.CO-22/2020
Inne informacje
2020-10-09
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie CZĘŚCI III - Zp.CO-22/2020

Informacja o publikacji dokumentu

Data wytworzenia: 23-09-2020
Osoba odpowiedzialna: Patrycja Wszendyrówny-Korzynek
Data publikacji: 23-09-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Joanna Kaliniec
Data ostatniej modyfikacji: 09-10-2020
Osoba modyfikująca: Patrycja Wszendyrówny