| | |
A | A | A
Informacje szczegółowe o przetargu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP.CO-33/2020
Tytuł Modernizacja (przebudowa) wybranych pomieszczeń mająca na celu zwiększenie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa budynku, ul. Maszyńskiego10/Wiejska 10 - wejście A.
Data publikacji 29-12-2020
Termin składania ofert/wniosków 05-02-2021 14:00
Termin otwarcia ofert/wniosków 05-02-2021 14:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-29
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.CO-33/2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-12-29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZP.CO-33/2020
Załączniki siwz
2020-12-29
Załączniki do SIWZ ZP.CO-33/2020
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-01-18
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu ZP.CO-33/2020
Zmiana terminu składania ofert
2021-01-18
Zmiana do SIWZ ZP.CO-33/2020
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-01-22
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 22.01.2021 ZP.CO-33/2020
Zmiana terminu składania ofert
2021-01-22
Zmiana do SIWZ z dn. 22.01.2021 ZP.CO-33/2020

Informacja o publikacji dokumentu

Data wytworzenia: 29-12-2020
Osoba odpowiedzialna: Patrycja Wszendyrówny-Korzynek
Data publikacji: 29-12-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Patrycja Wszendyrówny
Data ostatniej modyfikacji: 22-01-2021
Osoba modyfikująca: Patrycja Wszendyrówny